Bộ Tài chính đề xuất bịt “lỗ hổng” về xác định giá đất

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn. Các anh chị vui lòng post đúng chủ đề và quy định của diễn đàn, 1 lần đi bài sẽ giúp rất tốt cho chiến dịch SEO của mình nhưng nó không đúng chúng tôi sẽ xóa hết. Web đăng tin rao vặt chuẩn seo, phiên bản mới nhất Xenforo 2.1 www.raochung.vn, www.diendanraovat.org, www.bao24h.com.vnXét miễn phí cho 100 thanh viên tham gia đầu tiên.
M

moicong86

Member
21 Tháng tám 2017
66
0
6
35
www.khanuotvina.vn
Bộ Tài chính đề xuất bịt “lỗ hổng” về xác định giá đất Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, hé mở hướng căn hộ dịch vụ gần sân bay khắc phục một trong những tồn tại nhức nhối đang bộc lộ trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc xác định giá trị đất đang bộc lộ “lỗ hổng”, dẫn đến nguy cơ “bốc hơi” tài sản nhà nước. Bộ Tài chính đề xuất bịt “lỗ hổng” về xác định giá đất Dự thảo đã bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với các doanh nghiệp quản lý nhiều đất ở những vị trí có lợi thế thương mại cao Đang có nhiều quan ngại về “lỗ hổng” của cơ chế dẫn đến làm thất thoát tài sản nhà nước khi xác định giá trị đất để định giá doanh nghiệp phục vụ cho cổ phần hóa (CPH), ông nhìn nhận gì về quan ngại này? Xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp CPH, được coi là vấn đề được quan tâm nhất trong quá trình CPH thời gian qua, vì gây nên nguy cơ làm thất thoát tài sản nhà nước. Để khắc phục tình trạng này, tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 59/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mà Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét ban hành đã đưa ra giải pháp. Theo đó, căn cứ giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao và thuê) công bố, doanh nghiệp CPH có trách nhiệm tính vào giá trị doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với các doanh nghiệp quản lý nhiều đất ở những vị trí có lợi thế thương mại cao theo hướng yêu cầu doanh nghiệp CPH có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp phải bảo đảm phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương và phải được gửi đến UBND cấp tỉnh trên địa bàn trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Bộ Tài chính đề xuất bịt “lỗ hổng” về xác định giá đất Ông Đặng Quyết Tiến Nếu doanh nghiệp không xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoặc trình một đằng sử dụng một nẻo thì sao, thưa ông? Nếu doanh nghiệp không xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, thì lãnh đạo doanh nghiệp, lẫn cán bộ có liên đới trách nhiệm ở các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh với tư cách là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ bị xem xét trách nhiệm. Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng phương án sử dụng đất và trình cơ quan có thẩm quyền, nhưng cơ quan này chậm phê duyệt, làm chậm quá trình CPH, thì người đứng đầu các bộ, UBND cấp tỉnh cũng bị xem xét trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng . Dự thảo Nghị định quy định rõ công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp theo đúng mục đích, đúng phương án sử dụng của toàn bộ diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.