Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn. Các anh chị vui lòng post đúng chủ đề và quy định của diễn đàn, 1 lần đi bài sẽ giúp rất tốt cho chiến dịch SEO của mình nhưng nó không đúng chúng tôi sẽ xóa hết.
V

vienescvietnam

New Member
25 Tháng chín 2017
23
0
1
38
TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH, PHỤC HỒI DI TÍCH CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHẬN
1. Điều kiện cấp:
- Giấy chứng thực hành nghề lập quy hoạch sửa sang di tích:
+ Được thành lập theo quy định của luật pháp;
+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có ít ra 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
+ Đã tham dự tham vấn lập chí ít 01 (một) quy hoạch di tích hoặc chí ít 02 (hai) dự án tu tạo di tích, vắng kinh tế - kỹ thuật tu chỉnh di tích, thiết kế tu sửa di tích được duyệt.
- Giấy chứng thực hành nghề lập dự án tu sửa di tích, mỏng kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tôn tạo di tích:
+ Được thành lập theo quy định của luật pháp;
+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có chí ít 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án sửa chữa di tích, ít kinh tế - kỹ thuật tu tạo di tích, thiết kế tu sửa di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu chỉnh di tích, bẩm kinh tế - kỹ thuật tu sửa di tích, thiết kế sửa sang di tích
+ Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án sửa chữa di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật sang sửa di tích, thiết kế sửa chữa di tích đã được duyệt.
- Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu sửa di tích:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định luật pháp về xây dựng;
+ Có ít ra 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công sửa sang di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường ốc công sửa chữa di tích;
+ Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, sang sửa, bình phục di tích.
- Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:
+ Được thành lập theo quy định của luật pháp;
+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có chí ít 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu chỉnh di tích.
2. Hồ sơ cấp 01 bộ gồm:
- Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu tạo, phục hồi di tích);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc can dự đến hoạt động xin cấp Chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, hồi phục di tích;
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực chứng chỉ hoặc chứng nhận dự lớp bổ dưỡng tri thức sửa sang di tích;
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, sửa chữa, bình phục di tích can dự đến hoạt động xin cấp Chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, bình phục di tích). Bản khai phải có công nhận của tổ chức nơi người đó đã làm việc hoặc đang làm việc; người ký xác nhận phải chịu bổn phận về sự trung thực của nội dung xác nhận;
- 02 (hai) ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm yêu cầu cấp.
3. Trình tự thực hành:
- Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng thực hành nghề do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nơi tổ chức hành nghề sửa sang di tích có trụ sở trên địa bàn.
- Trong hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có nghĩa vụ soát và đề nghị bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp thức.
- Trong kì hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm coi xét, quyết định cấp Giấy chứng thực hành nghề, đồng thời ít Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. hạn vận giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức.
5. Thẩm quyền cấp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.
7. hạn Chứng chỉ hành nghề: 05 (năm) năm.

Mọi chi tiết liên về cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích liên hệ,
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM
Hotline: 024. 666.077.80 - 0915.500.911

Email: daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại Hà Nội: Tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD Tại Đà Nẵng: đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Chứng chỉ Tu bổ di tích, phục hồi di tích - Tỉnh Ninh Thuận


quy chế tu bổ tôn tạo di tích

viện tu bổ di tích

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Bà Rịa-Vũng Tàu